ORSO Sp. z o. o.

01-968 Warszawa, ul. Muzealna 11

tel . (022) 834 93 31, (022) 834 22 82, (022) 833 64 04, (022) 833 64 05

fax (022) 835 69 59


http://www.orso.pl

e-mail: orso@orso.pl

 

KRS: 0000071586 S康 Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego
NIP: 118-00-18-076; Regon: 001341080; Kapita zak豉dowy: 50.000 PLN